Bendruomenė

Vytauto Didžiojo universitete absolventai, jų klubų nariai:

  • aktyviai dalyvauja universiteto gyvenime,
  • inicijuoja projektus,
  • įsijungia į studijų organizavimo procesą,
  • dalinasi savo patirtimi, karjeros istorija su studentais,
  • steigia stipendijas,
  • siūlo praktikos, darbo bei savanoriškos veiklos galimybes savo organizacijose bei įmonėse,
  • remia universiteto akademines, mokslinių tyrimų, socialines iniciatyvas bei infrastruktūros gerinimo veiklas.

Susidomėjai viena iš siūlomų veiklų, o gal nori pasiūlyti savo idėją ar iniciatyvą – nedvejok kreipkis, rasime bendrą kalbą.

ABSOLVENTŲ KLUBAI IR DRAUGIJOS

VDU savo absolventus kviečiame prisijungti prie universitete veikiančių absolventų klubų bei draugijų arba patiems įsteigti savo draugiją. Jeigu turite idėjų, kviečiame kreiptis el. paštu: alumni@vdu.lt

Šiuo metu VDU veikiantys klubai bei draugijos:

Asociacija, savanoriškumo principu jungianti universitete studijavusius asmenis, kuri siekia palaikyti glaudžius absolventų ryšius su universitetu. Klubas kasmet dalyvauja įvairiuose universitetiniuose renginiuose, siekia prisidėti prie studentų profesinių gebėjimų tobulinimo, karjeros galimybių, remia universiteto iniciatyvas bei aktyviai veikia VDU struktūriniuose organuose. Daugiau apie klubą .

Šis alumni klubas vienija VDU ŽŪA absolventus ir siekia sudaryti galimybes plėtoti visapusiškai naudingą dialogą bei partnerystę tarp visų kartų absolventų ir universiteto bendruomenės narių; kurti bei puoselėti universiteto tradicijas; gerinti agrarinio mokslo ir profesijų įvaizdį. Daugiau apie klubą.

Švietimo akademija kviečia Lietuvos edukologijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos absolventus prisidėti prie VDU ŠA alumni veiklos ir ją plėtoti drauge.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas kviečia absolventus jungtis į LinkedIn grupę ir prisidėti prie EVF klubo veiklos, kuria siekiama skatinti absolventų tarpusavio bendravimą, palaikyti ryšius su fakulteto dėstytojais ir studentais. Taip pat klubas siekia padėti studentams lengviau integruotis į darbo rinką: dalinasi patirtimi, veda paskaitas, siūlo atlikti praktikas darbovietėse ir pan.

Gamtos mokslų fakultetas kviečia absolventus jungtis prie fakulteto Alumni klubo, kuris organizuoja įvairius renginius, seminarus, paskaitas, tokiu būdu skatindamas palaikyti absolventų bei universiteto ryšį.

Fakultetas kviečia absolventai prisidėti prie Humanitarinių mokslų fakulteto veiklos ir ją plėtoti.

Informatikos fakultetas kviečia informatikos bei matematikos absolventus jungtis prie alumni draugijos „IF Alumni“ , kurios tikslas – prisidėti prie IF veiklos bei plėtros, palaikyti tvirtus draugijos narių tarpusavio ryšius ir jų ryšius su Alma Mater, kurti palankias sąlygas fakulteto studentams deramai pasirengti dirbti pagal profesiją ir veiksmingai taikyti studijuojant įgytas žinias bei įgūdžius.

Katalikų teologijos fakultetas kviečia VDU absolventus prisijungti prie fakulteto inicijuojamų veiklų bei palaikyti glaudų ryšį.

Menų fakultetas kviečia absolventus jungtis į Facebook grupę ir dalyvauti alumni veiklose.

Akademija kviečia absolventai prisidėti prie Muzikos akademijos veiklos ir ją plėtoti drauge.

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas kviečia jungtis prie PMDF alumni klubo, kuris vienija fakulteto absolventus ir steigia fakulteto stipendiją.

Socialinių mokslų fakultetas kviečia prisijungti prie VDU psichologijos katedros absolventų klubo, kurio tikslas – pagilinti absolventų turimas žinias ir įgūdžius, kelti jų kvalifikaciją. Bendradarbiaujant su įvairiomis organizacijomis ir specialistais, klube rengiami įvairūs seminarai, mokymai, diskusijos.

Teisės fakultetas kviečia fakulteto absolventus jungtis prie VDU TF absolventų draugijos. Pagrindinė draugijos misija – ryšių su fakulteto absolventais stiprinimas ir vieningos bei aktyvios absolventų bendruomenės plėtojimas.