VĖLIAVNEŠYSTĖ

Bendro darbo, bendradarbiavimo ir abipusių idėjų dėka Vytauto Didžiojo universitetas sukūrė tvirtą bendruomenę. Norėdamas paskatinti tolimesnį absolventų ir universiteto bendravimą, augimą ir tam tikro tinklo kūrimą, universitetas pradėjo vykdyti VDU vėliavnešio iniciatyvą. Jos tikslas – į aktyvių alumnų rankas perduoti VDU idėjas simbolizuojančią vėliavą ir kviesti ją kelti kaip simbolį, kviečianti bendrauti ir burtis visus palaikančius VDU idėją.

VDU vėliavnešys atlieka bendruomenės narių vienijimo funkciją, skatina VDU absolventus palaikyti ryšį su universitetu, kviesdamas juos bendroms veikloms. Jis yra informacinis žmogus savo mieste, miestelyje, regione ar organizacijoje, atliekantis tarpininko tarp universiteto ir absolventų vaidmenį, prisidedantis prie VDU idėjų viešinimo.

Jeigu manote, kad Jūs esate tas, kuris gali organizuoti VDU idėjos šalininkų spiečių (pvz.: dirbate organizacinį ar kultūrinį darbą, esate kokios nors įmonės, baro, restorano ar panašios vietos savininkas ir pan.), puoselėjate bendras vertybes: asmenybės laisvę, atsakomybę, bendruomeniškumą ir norite atlikti šią misiją – susisiekite su Vytauto Didžiojo universitetu (el. paštu: alumni@vdu.lt) išreikšdami norą būti vėliavos savininkais, tam tikrais VDU idėjos ambasadoriais mieste, miestelyje ar regione.

KĄ DARO VĖLIAVNEŠYS?

 • Savo veikla ir darbais reprezentuoja VDU.
 • Skleidžia informaciją apie studijas VDU ir reklamuoja universitetą kitiems jų asmeniniuose, profesiniuose ir kituose internetiniuose tinkluose, prisistato, kad yra VDU vėliavnešys.
 • Remia alumnų įsitraukimo aktyvumą mieste ar šalyje, kurioje gyvena, buria bendruomenes ir jose skleidžia žinią apie universitetą, vertybes.
 • Savo bendruomenėje organizuoja ir vykdo kultūrinę /edukacinę veiklą susietą su VDU.

KOKIĄ NAUDĄ GAUNA ABSOLVENTAS VĖLIAVNEŠYS?

 • Pirmas susipažindinamas su įvairiomis galimybėmis, padedančiomis asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.
 • Jaučia pasitenkinimą dėl aktyvaus vaidmens remiant savo universitetą.
 • Suteikta galimybė vadintis „VDU vėliavnešiu“ įteikiant universiteto vėliavą.
 • VDU.lt nurodoma, kokie asmenys yra VDU vėliavnešiai ir kur juos galima rasti (žemėlapis)
 • Vėliavnešio paketas: suvenyrai, mokymo medžiaga, pripažinimo sertifikatas, vėliava.
 • Vėliavnešys yra kviečiamas į visus oficialius VDU renginius, gali kelti kvalifikaciją palankiomis sąlygomis VDU
 • Vėliavnešio el. p. yra pajungiamas į oficialų „Vėliavnešių“ tinklą, kuriame dalinamasi informacija apie VDU, rengiami specialiai jiems skirti mokymai.
 • Nuolat yra palaikomi kontaktai su VDU ALUMNI koordinatoriumi.

KODĖL VERTA BŪTI VDU VĖLIAVNEŠIU?

 • Žinomumas. Tai – puiki galimybė viešinti save, savo darbus ir savo Alma Mater.
 • Santykiai ir bendruomeniškumas. Galimybė būti tarp bendraminčių, dalintis žiniomis ir patirtimi.
 • Pozityvios emocijos. Prasmingos, įdomios ir įtraukiančios veiklos – daugiau įkvėpimo ir motyvacijos darbe.
 • Prasmė. Galimybė prisidėti prie bendrų Universiteto siekių.
 • Savirealizacija ir pripažinimas.
 • Asmeninė nauda. Palaikanti aplinka ir motyvacija siekiantiems asmeninių tikslų.

JULIUS MAJAUSKAS

IŠSILAVINIMAS

Humanitarinių mokslų fakulteto absolventas

Lietuvių filologijos bakalauras

PAREIGOS

Dublino „4 vėjų“ lituanistinės mokyklos mokytojas

RIMA NORVILIENĖ

IŠSILAVINIMAS

Humanitarinių mokslų fakulteto absolventė

Vokiečių filologijos bakalauras

PAREIGOS

Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė ir Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Komunikacijos ir inovacijos skyriaus vedėja

KĘSTUTIS VAIŠNORA

IŠSILAVINIMAS

Socialinių mokslų fakulteto absolventas

Socialinio darbo bakalauras ir magistras

PAREIGOS

Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) prezidentas