PARTNERYSTĖ

Vytauto Didžiojo universitetas glaudžiai bendradarbiauja su įvairiais partneriais ir absolventais. Siekdamas abipusio bendradarbiavimo, VDU skatina ir vysto ryšius su viešosiomis įstaigomis, bendrauja ne tik su Lietuvos, bet ir užsienio vidurinėmis mokyklomis, gimnazijomis, kolegijomis bei Europos ir pasaulio universitetais. Partnerių parama naudojama bendrai gerovei kelti, įvairiems bendruomenės renginiams, socialiniams projektams bei stipendijoms aktyviausiems, gabiausiems studentams skatinti.

Universitetas dėkoja savo rėmėjams, bičiuliams, draugams ir bendraminčiams bei mecenatams, suvokiantiems aukštojo mokslo svarbą ir noriai bendradarbiaujantiems įgyvendinant svarbius ne tik VDU, bet ir plačiajai visuomenei projektus ir veiklas bei remiantiems gabią ir perspektyvią jaunuomenę.

Informatikos fakultetas

Stipendijas Informatikos fakulteto studentams teikiamos VDU IF Alumni draugijos narių iniciatyva.

Daugiau.

Žemės ūkio akademija

„ŽŪA alumni“ iniciatyva veikia labdaros ir paramos fondas „Pagalba regionų jaunimo studijoms”.

Daugiau.

Absolventai ir kiti Universiteto partneriai ir bičiuliai kviečiami teikti pasiūlymus VDU absolventų naudoms gauti. Kviečiame siūlyti nuolaidas ir kitas naudas absolventams užpildant šią formą:

Maloniai kviečiame Jus tapti VDU rėmėjais ir finansiškai prisidėti prie universiteto ir absolventų bendros veiklos. Paramą galite pervesti į universiteto sąskaitą SEB banke Sąsk. Nr. LT41 7044 0600 0284 8638; VDU įmonės kodas: 111950396 (mokėjimo paskirtyje įveskite „Alumno ID“). Taip pat iki kiekvienų metų gegužės 1 d. pateikę prašymus Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), VDU galite skirti 1,2% tais metais sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau informacijos kaip tai padaryti rasite VMI svetainėje.