Įvyko VDU Absolventų klubo inicijuota diskusija su investicijų ekspertais ir VDU atstovais

VDU

Kovo 16 d. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) įvyko VDU Absolventų klubo (toliau – AK) inicijuota diskusija su investicijų ekspertais ir VDU atstovais. Diskusijos tema – „Alumnų vaidmuo formuojant neliečiamuosius akademinius fondus, kredito unijų rolė, nauda universitetui, verslo angelai ir mentorystė“.

Diskusijoje aptartos Lietuvoje veikiančių investicinių rizikos kapitalo fondų, Vilniaus universiteto (VU) neliečiamojo fondo ir pensijų fondų veiklos principai. Apsikeista nuomonėmis kaip pritraukti pajamas į VDU neliečiamąjį fondą ir motyvuoti VDU alumnus dalyvauti fondo kaupime.

Diskusijoje dalyvavo VDU AK narys ir „Astrolight“ direktoriaus pavaduotojas Vaidas Repečka, kuris pristatė neliečiamojo fondo įveiklinimo kriterijus sėkmingai veiklai universiteto bendruomenėje ir Akademinės Kredito Unijos patirtį, „GoIndex“ fondo partneris Marijus Kalesinskas pristatė išsamią prezentaciją – „Pensijų fondų organizavimo patirtis ir rekomendacijos universiteto bendruomenei“. Be to, į diskusiją įsitraukė ir Mokslo ir inovacijų departamento direktorius dr. Darius Milčius pristatydamas VDU atliktus darbus ir poreikius kaip panaudoti fondo dividendus bei VDU mokslo prorektorė prof. dr. Julija Kiršienė diskusijos metu teigė, jog neliečiamojo fondo VDU reikia. Išsiaiškinta, jog toks modelis yra sugalvotas, kuris veiktų dešimtmečius. 

VDU AK prezidentas Džiugas Juknys pristatė Klubo viziją dėl alumnų fondo kartu su VDU ir būtinybę suburti neliečiamojo fondo modelio sukūrimo ir steigimo darbo grupę.

Nutarta – kurti pradinius žingsnius pradinio VDU neliečiamojo fondo modelio link ir analizuoti kaip pritraukti fondo dalyvius-indėlininkus. VDU AK narys Vaidas Repečka ir VDU AK valdyba koordinuos modelio ir teksto apie VDU fondą rengimą iki balandžio mėn.