Išrinktas naujas VDU Absolventų klubo prezidentas ir valdyba

VDU

Gegužės 18 dieną Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vyko VDU Absolventų klubo (AK) visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susitikimas. Jo metu buvo pristatyta klubo valdybos veikla 2022 m. ir AK valdybos kadencijos (2021-2023 m.) metu pasiekti rezultatai, pateiktos valdybos ir finansinės veiklos, etikos ir revizijos komisijų ataskaitos, pristatyta AK valdybos inicijuota AK įstatų keitimo projekto redakcija bei išrinktas naujas klubo prezidentas ir valdybos nariai.

VDU AK prezidentas Džiugas Juknys pristatydamas nuveiktus darbus, džiaugėsi, jog dauguma kadencijos metu išsikeltų tikslų buvo pasiekti. AK dalyvavo daugelyje renginių, skirtų universiteto šimtmečiui paminėti, sukūrė socialinį tinklą, lengvesnei ir sklandesnei komunikacijai tarp VDU absolventų, bendradarbiavo su kitų universitetų absolventais, jų klubais.

„Patys inicijavome ir prisidėjome prie svarbių, VDU absolventams skirtų renginių, tokių kaip Korporacijų diena, Lietuvos Universiteto 100-čio alumnų forumas, Kraujo donorystės akcija, VDU AK alumnų Vilniaus diena“, – pasakojo AK prezidentas D. Juknys. Absolventų klubas savo darbais prisidėjo ne tik prie organizuojamų renginių: sustiprino bendradarbiavimą su VDU fakultetais ir absolventais, jų klubais, pasirašė bendros veiklos ir tikslų „Manifestą“ su Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto alumnų asociacijomis, inicijavo „VDU neliečiamojo fondo“ kūrimo procesą ir bendradarbiavimo atnaujinimą su „Akademine kredito unija“, prisidėjo prie VDU „Alumni ID“ platformos kūrimo ir vystymo.

Susitikimo metu pristatytos prezidento, valdybos, finansinės, etikos ir revizijos komisijų ataskaitos buvo patvirtintos VDU AK narių, bendru sutarimu buvo pritarta AK įstatų keitimo projekto redakcijai. Nuspręsta, jog iki ateinančio AK visuotinio susirinkimo reikia parengti, patvirtinti ir registruoti galutinį VDU AK įstatų keitimo projektą.

Naujuoju VDU Absolventų klubo prezidentu dar vienai kadencijai buvo išrinktas Džiugas Juknys, VDU AK valdybos nariais buvo išrinkti: Rita Daugėlienė, Šarūnas Vasiliauskas, Brigita Bitinaitienė, Andrius Būda, Nerijus Jurkonis, Vaidas Repečka. Revizijos komisijos pirmininku išrinktas Mindaugas Nauckūnas, Etikos komisijos pirmininku – Donatas Nėnius.

VDU AK jau vienija 854 narius iš visų VDU fakultetų ir įvairių alumnų kartų.