Įvyko VDU „Artes Liberales korporacijų dienos“ renginys

VDU

Gegužės 14 d. (šeštadienį) įvyko VDU „Artes Liberales korporacijų dienos“ renginys, skirtas VDU ir kitų universitetų korporacijoms, draugijoms, bei klubams suvienyti. Vienas iš renginio tikslų – aktualizuoti VDU bendruomenės (studentų, alumnų, profesūros) vertybes, atskleisti studentijos korporacijų ištakų ir jų vystymosi istoriją prieškario Lietuvoje bei atkūrus VDU nepriklausomoje Lietuvoje. Artes Liberales vertybių raiška per studentiją ir alumnus vienijančią korporantų bendruomenę yra svarbus indėlis į Lietuvos visuomenės tvarumą ir pažangą. VDU „Artes Liberales korporacijų diena“ – tribūna ir scena pasirodyti korporantams, sužinoti kažką naujo apie korporacijų ir draugijų veiklą, pozityviai ginčytis, žaisti, susirungti protmūšyje, užmegzti naujus kontaktus ir turiningai praleisti laiką.

VDU „Artes Liberales korporacijų diena“ prasidėjo giedant Gaudeamus. Sveikinimo žodį tarė ir renginio tikslus pristatė VDU Absolventų klubo prezidentas Džiugas Juknys, VDU Studentų reikalų departamento direktorius Mantas Simanavičius, vaizdo įrašu sveikinimą atsiuntė Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, virtualiai geros bendrystės linkėjo komunikacijos prorektorė Vilma Bijeikienė. Sveikinusieji kvietė aplankyti VDU rektorate atidarytą Lietuvos universiteto šimtmečiui skirtą ekspoziciją „Vivat Universitas Vytauti Magni“, dalyvauti Kauno pavasario 50-ečiui pažymėti skirtuose Kaune organizuojamuose renginiuose, o taip pat apsilankyti ir šios progos minėjimo ilgametes tradicijas tęsiančiame roko koncerte „Blue Jeans Night 2022“, kuriame groja daug VDU absolventų ir studentų.

Pirmoje renginio dalyje Seimo narys, VDU absolventas, istorikas Valdas Rakutis aptarė korporatyvizmo ištakas ir ideologines paradigmas nuo riterių epochos iki globalizmo eros, pristatė individualios laisvės, dvasios, tradicijų ir tikslų svarbą bei reikšmę studentiškų korporacijų veikloje nuo pirmųjų studentiškų judėjimų iki šių dienų. Istorikas, VDU doktorantas Martynas Butkus pristatė studentų draugijų vaidmenį tarpukario Lietuvos pilietinėje visuomenėje, tais laikais veikusias studentiškas organizacijas, pačių organizacijų bei jų narių skaičius, jų pasaulėžiūrų kryptis, pakraipas, finansinę situaciją, gyvenimą ir sąlygas aktyviai veikti. VDU IF docentas, VDU absolventas Bronislovas Balvočius pasidalino „Neo-Lithuania“ korporacijos sėkmės istorija ir asmeniniais prisiminimais bei motyvais, kodėl rinkosi korporanto kelią, bei pakvietė aktyviai siekti bendrų ir asmeninių idėjų. Jis įvardino, kad studentiškos organizacijos tęstinumui ir ilgaamžiškumui ypatingai svarbu turėti bendrą idėją, grįstą pamatinėmis ir idealistinėmis vertybėmis. Tai jungs, įkvėps ir suteiks prasmę veiklai ne vieną studentišką kartą.

Antroje renginio dalyje savo veiklą, ideologiją, tradicijas, projektus ir renginius pristatė VDU ir kitų universitetų klubai, korporacijos, draugijos:

Korporacijos ir klubai prisistatydami taip pat kvietė prisijungti naujus narius, dalyvauti renginiuose bei bendradarbiauti tarpusavyje siekiant bendrų tikslų. Daugiau apie VDU veikiančias organizacijas skaitykite čia.

Išklausius informatyvius prisistatymus, kurie suteikė galimybę korporantams, klubų ir draugijų nariams pasidalinti puoselėjamomis vertybėmis, tradicijomis ir veikla, dalyviai buvo pakviesti diskutuoti ir praktiškai „išbandyti“ ginčo tradicijas tarp korporantų. Diskutuota apie galimas studentijos ir alumnų sąveikas korporacijose, ieškota naujų iniciatyvų korporatyvizmo judėjimui vystyti. Diskusijos leitmotyvas buvo idealizmo ir pragmatizmo sąveika, idėjinio ginčo kultūra, asmeninės patirtys ir motyvai, kodėl ir vardan ko dalyvaujama korporacijų veikloje.

Renginio kulminacija pasiekta visiems dalyvaujant protmūšyje, kurio metu korporacijų ir klubų grupės susirungė atsakinėdamos į pačių parengtus klausimus apie studentų korporacijų istorinius įvykius, renginyje dalyvaujančių korporacijų veiklą, vertybes ir simboliką. Organizatorių ir dalyvaujančiųjų sprendimu nugalėjo draugystė. Renginys užbaigtas bendra dalyvavusių korporacijų fotosesija bei ekskursija į Benediktinių vienuolyną.

Korporantai ir draugijų nariai su VDU Absolventų Klubo prezidentu sutarė rudenį vėl susitikti ir aptarti naujus bendradarbiavimo projektus, renginius, iniciatyvas ir problemas pristatyti VDU vadovybei.