JULIUS MAJAUSKAS


IŠSILAVINIMAS

Humanitarinių mokslų fakulteto absolventas

Lietuvių filologijos bakalauras

PAREIGOS

Dublino „4 vėjų“ lituanistinės mokyklos mokytojas

BUVEINĖ

„4 vėjų“ lituanistinė mokykla, Dublinas, Airija

KONTAKTAI

julius.majauskas@gmail.com

POMĖGIAI

  • Švietimas
  • Knygos
  • Muzika
Vytautas Magnus University

Kaip VDU vėliavnešiai, taip pat ir Jūs, galėtų prisidėti prie universiteto veiklos, jo augimo bei populiarinimo visoje Lietuvoje?

Kadangi esu VDU ambasadorius Airijoje, manau, geriausiai atstovauti VDU galėčiau čia. Airijoje mokiniai laiko Airijos egzaminų centro organizuojamus lietuvių kalbos brandos egzaminus. Kai kurie Airijos lietuviai nusprendžia gyventi Lietuvoje. Žodžio sklaida apie VDU Airijoje galėtų sudominti tuos, kurie nuspręstų studijuoti Lietuvoje. VDU matomumas Airijoje taip pat išryškintų VDU unikalumą – ilgametį domėjimąsi išeivijos bendruomenėmis.

Ką jums reiškia ši VDU Vėliavnešio misija?

Man VDU vėliavnešio misija yra skleisti Airijos ir Lietuvos lietuvių žodį siekiant atrasti bendrus norus (vizijas). Tai būtų tvirta pradžia mus vienijančių projektų atsiradimui.

Ką pasakytumėte ir ko palinkėtumėte VDU absolventams, kurie norėtų tapti VDU ambasadoriais, tačiau nedrįsta to padaryti?

VDU man visada reiškė humanitarinius ir socialinius mokslus, o ambasadorių įsivaizduoju kaip tiltą, siekiantį, kad visuomenė nepamirštų šių mokslų prasmės ir reikšmės. Nedrįstantiems linkiu eiti su idėja, kurią norėtų įgyvendinti sociumo naudai.